Ordinacije i radno vrijeme

Obiteljska (opća) medicina

dr. Danira Divković , tel. 020/813-500
Medicinska sestra: Marinka Barčot,
tel.020/601-755

RADNO VRIJEME:
Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

dr Anamarija Proroković
Medicinska sestra : Jadranka Prižmić
tel. 020/ 601-773

RADNO VRIJEME:
Parni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Neparni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr Pino Novak
Medicinska sestra : Mirela Gugić
tel. 020/813-609
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak, srijeda i petak radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Utorak i četvrtak radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr.med. – Lea Bošnjak

Medicinska sestra: Sandra Zlokić

tel.020/324 895

RADNO VRIJEME:

Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30

Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30

Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dentalna medicina

Dr Katarina Žuvela
Zubni asistent: Meri Miletić
tel.020/601-751

RADNO VRIJEME:
Parni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 14.30
Neparni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr Nikolina Šprem
Zubni asistent : Petković Katarina
tel. 020/601-751

RADNO VRIJEME:
Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 14.30
Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Ordinacija medicine rada

Dr Davor Penić, spec.medicine rada
tel. 020/601-772
Medicinska sestra: Stela Rubeša
tel.020/ 601- 758

RADNO VRIJEME:
Od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati

Ginekološka ordinacija

Dr Kristo Cebalo, spec. ginekolog
Medicinska sestra : Tina Burmas
tel. 020/ 601-763

RADNO VRIJEME:
Doktor dolazi dva puta djedno u Velu Luku

Ortopedska ordinacija

Dr Radivoje Vuleta , spec.ortoped
Medicinska sestra :Prižmić Nevena
tel.020/ 813-514

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak radi popodne od 13.00 do 21.00
Utorak i petak radi ujutro od 07.00 do 15.00

Internistička ordinacija

Dr Aleksandra Nekrasov Vuleta, spec. internist
Medicinska sestra: Emilija Mabić
tel. 020/601-759

Za vršenje narudžbi kod gastroenterologa dr. Miroslava Šimunovića (gastroskopije ili kolonoskopije) treba se javiti medicinskoj sestri Emiliji Mabić na tel. 020/601-759

Radiološka ordinacija

Inženjer medicinske radiologije: Nikša Žuvela
tel. 020/ 601-741

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i srijeda radi popodne od 13.00 do 21.00
Utorak, četvrtak i petak radi ujutro od 07.00 do 15.00

Patronažna služba

Patronažna sestra: Ivica Žuvela

Medicinsko-biokemijski laboratorij

Tatjana Barčot mag.med.biochem.-voditelj laboratorija
Antonela Prižmić – laborant
Katarina Surjan – laborant
Jasenka Andrijić- laborant
Vilma Andrijić- laborant
tel.020/ 601-744

RADNO VRIJEME:
Radnim danom od 7.00 do 20.30
Subotom od 8.00 do 12.00