Ordinacije i radno vrijeme

Obiteljska (opća) medicina

dr. Danira Divković , tel. 020/813-500
Medicinska sestra: Marinka Barčot,
tel.020/601-755

RADNO VRIJEME:
Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

dr Anamarija Proroković
Medicinska sestra : Jadranka Prižmić
tel. 020/ 601-773

RADNO VRIJEME:
Parni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Neparni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr Pino Novak
Medicinska sestra : Mirela Gugić
tel. 020/813-609
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak, srijeda i petak radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30
Utorak i četvrtak radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr.med. – dr. Katarina Ivankovc

Medicinska sestra: Sandra Zlokić

tel.020/324 895

RADNO VRIJEME:

Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 13.30; kućne posjete od 13.30 do 14.30

Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 19.30; kućne posjete od 19.30 do 20.30

Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dentalna medicina

Dr Katarina Žuvela
Zubni asistent: Meri Miletić
tel.020/601-751

RADNO VRIJEME:
Parni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 14.30
Neparni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Dr Dora Viskovic
Zubni asistent : Petković Katarina
tel. 020/601-751

RADNO VRIJEME:
Neparni dani u mjesecu radi ujutro od 7.00 do 14.30
Parni dani u mjesecu radi popodne od 13.00 do 20.30
Subotom od 7.00 do 12.00 po rasporedu

Ordinacija medicine rada

Dr Davor Penić, spec.medicine rada
tel. 020/601-772
Medicinska sestra: Stela Rubeša
tel.020/ 601- 758

RADNO VRIJEME:
Od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati

Ginekološka ordinacija

Dr Kristo Cebalo, spec. ginekolog
Medicinska sestra : Tina Burmas
tel. 020/ 601-763

RADNO VRIJEME:
Doktor dolazi dva puta djedno u Velu Luku

Ortopedska ordinacija

Dr Radivoje Vuleta , spec.ortoped
Medicinska sestra :Prižmić Nevena
tel.020/ 813-514

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak radi popodne od 13.00 do 21.00
Utorak i petak radi ujutro od 07.00 do 15.00

Internistička ordinacija

Dr Aleksandra Nekrasov Vuleta, spec. internist
Medicinska sestra: Emilija Mabić
tel. 020/601-759

 

Radiološka ordinacija

Inženjer medicinske radiologije: Nikša Žuvela
tel. 020/ 601-741

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i srijeda radi popodne od 13.00 do 21.00
Utorak, četvrtak i petak radi ujutro od 07.00 do 15.00

Patronažna služba

Patronažna sestra: Ivica Žuvela

Medicinsko-biokemijski laboratorij

Tatjana Barčot mag.med.biochem.-voditelj laboratorija
Antonela Prižmić – laborant
Katarina Surjan – laborant
Jasenka Andrijić- laborant
Vilma Andrijić- laborant
tel.020/ 601-744

RADNO VRIJEME:
Radnim danom od 7.00 do 20.30
Subotom od 8.00 do 12.00

Gastroenterloska ambulanta

dr.med Kristian Podrug spec. gastroenterolog

Za vršenje narudžbi kod gastroenterologa (gastroskopije ili kolonoskopije) treba se javiti medicinskoj sestri Emiliji Mabić na tel. 020/601-759