Statut i opći akti

Statut
Pravilnik o radu
Pravilnik o radnom vremenu
 Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne nabave

Planovi i izvještaji

Financijsko izvještaj 2019:

 

Pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Natječaji