Ordinacije i radno vrijeme

Obiteljska (opća) medicina

dr. Katarina Milina

mijenja dr Mada Visković-Penić

Medicinska sestra: Franica Laus
tel. 020/ 833-067

Patronažna služba

Sanja Donjerković