Testiranje

Testiranje će se vršiti u ponedjeljak (28.11.2022.), srijedu (30.11.2022.) i

u petak (02.12.2022.) u 13:00 sati.