Raspored posebnog dežurstva u djelatnosti obiteljske/opće medicine za mjesec svibanj 2020. godine

Radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske/opće medicine, Dom zdravlja “Dr. Ante Franulović” je ugovorio s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje punkt posebnog dežurstva obiteljske/opće medicine u kojem sudjeluju svi doktori obiteljske/opće medicine sa zapadnog dijela otoka Korčule. Posebno dežurstvo obiteljske/opće medicine provodi se u Veloj Luci u Domu zdravlja i to subotom u vremenu od 15.00 – 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 – 20.00 sati.

Raspored posebnog dežurstva obiteljske/opće medicine u Veloj Luci za mjesec svibanj 2020. godine prikazan je u tablici:

DatumDanDoktorMedicinska sestra
01.05.PetakNikola BačićMarinka Barčot
02.05.SubotaKatarina MilinaHermina Protić
03.05.NedjeljaMarija BačićFrana Žaknić
09.05.SubotaAnte MilatVasilija Sardelić
10.05.NedjeljaMladen SorićJadranka Prižmić
16.05.SubotaPino NovakMarinka Barčot
17.05.NedjeljaKatarina MilinaHermina Protić
23.05.SubotaJeno OrebJadranka Prižmić
24.05.NedjeljaNikola BačićIvica Žuvela
30.05.SubotaPino NovakTina Burmas
31.05.NedjeljaAleksandra Nekrasov VuletaFranica Laus