Obavijest pacijentima za djelatnost dentalne medicine

U svrhu zaštite od COVID-19, djelatnost dentalne medicine
obustavlja redovni rad zbog visokog rizika prijenosa bolesti.
Djelatnost će se do daljnjeg obavljati samo u prostoru
ordinacije dr Anke Radić u Blatu, u dvije smjene prema
rasporedu raspoloživih doktora dentalne medicine i to u
slučajevima hitnih i neodgodivih intervencija. Mole se
pacijenti da se prije dolaska jave na broj 851 399.
Za vrijeme trajanja ovakvog rada izabrani doktori dentalne
medicine telefonski su dostupni svojim pacijentima na
brojevima:

Dr Irina Protić 098 161 1430

Dr Anka Radić 091 514 4134

Dr Katarina Žuvela 091 956 8247

Dr Andrej Podbevšek 099 211 6757