Obavijest bolesnicima prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo i epidemiološke službe

Zabranjeno je

    bolesnicima koji imaju temperaturu, kašlju, boli ih ždrijelo, teško ili otežano dišu, brzo se zamaraju,

doći u Dom zdravlja, čekaonicu ili na hitnu, ili izlaziti vani.

     Obavezni su telefonski pozvati liječnika na donje brojeve telefona prema mjestu stanovanja i postupiti prema uputama liječnika.

    U Domu zdravlja i čekaonicama postupati prema uputama i držati se razmaka od barem 2 metra.

Telefoni liječnika u Veloj Luci, Blatu, Čari i Lastovu su sljedeći:

Vela Luka

1. Dr Nikola Bačić ………………………………………….………813-500

2. Dr Jeno Oreb ………………………………………..………..…..813-013

3. Dr Pino Novak ………………………………………………..….813-609

4. Tim obiteljske medicine doma zdravlja (Dr. Mladen Sorić)……….601-773

Blato

5. Dr Ante Milat …………………………………………………….851-205

6. Dr Marija Bačić …………………………………………………..851-205

7. Dr Anžela Lipkovac (Dr Katarina Milina)………………………..851-205

Čara

8. Ambulanta Čara …………………………………………………..833-067

Lastovo

9. Dr Jelena Mamić …………………………………………………..801-034

10. Dr Anita Jančić Lešić …………………………………………… 801-270