Raspored posebnog dežurstva u djelatnosti obiteljske/opće medicine za mjesec ožujak 2020. godine

Radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske/opće medicine, Dom zdravlja “Dr. Ante Franulović” je ugovorio s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje punkt posebnog dežurstva obiteljske/opće medicine u kojem sudjeluju svi doktori obiteljske/opće medicine sa zapadnog dijela otoka Korčule. Posebno dežurstvo obiteljske/opće medicine provodi se u Veloj Luci u Domu zdravlja i to subotom u vremenu od 15.00 – 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 – 20.00 sati.

Raspored posebnog dežurstva obiteljske/opće medicine u Veloj Luci za mjesec ožujak 2020. godine prikazan je u tablici:

DatumDanDoktorMedicinska sestra
01.03.NedjeljaBishnu Bhandari PrashadIvica Žuvela
07.03.SubotaNikola BačićFranica Laus
08.03.NedjeljaAnte MilatVasilija Sardelić
14.03.SubotaKatarina MilinaHermina Protić
15.03.NedjeljaAleksandra Nekrasov VuletaTina Burmas
21.03.SubotaPino NovakJadranka Prižmić
22.03.NedjeljaMarija BačićFrana Žaknić
28.03.SubotaJeno OrebJadranka Prižmić
29.03.NedjeljaIva GrgićMarinka Barčot