Dolazak specijalista

Dermatolog, dr Varella će raditi u ponedjeljak,17.06.2019.

Hematolog dr Vučković će raditi u ponedjeljak, 28.06.2019.

Urolog dr Čustović će raditi u ponedjeljak, 22.07.2019.