Dolazak specijalista

Dermatolog, dr Varella će raditi u ponedjeljak, 06.05. i 20.05.2019.

Hematolog dr Vučković će raditi u ponedjeljak, 29.04.2019.

Urolog dr Čustović će raditi u ponedjeljak, 20.05.2019.