Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine

Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine u Domu zdravlja „Dr. Ante Franulović“

 

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.–2020., Prioritetne
osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9. iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi
u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“, Ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014.–2020. UP.02.2.1.02.0023 – Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine u
Domu zdravlja „Dr. Ante Franulović“ financira se specijalizacija iz obiteljske medicine Anželi Lipkovac
dr. med. u iznosu od 806.624,47 kuna od čega 85 % čine sredstva Europskog socijalnog fonda i 15 %
sredstva Ministarstva zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.